De visvijvers van “Sainte-Fontaine”

In Suxy, aan de rand van het bos, bezitten we visvijvers in een bebost eigendom  van 7 hectaren.
Deze privéruimte, samengesteld uit bossen, weiden en vijvers is een vredig toevluchtsoord. Het is een rustige en aangename plaats om te vissen waar de vissers hun passie kunnen beleven aan de rand van het water. Men kan er vissen zonder een vergunning van de RW noch een lidkaart van de visserij maar met respect voor de vissen, de plek en het reglement.
De eigendom is omheind en aangepast opdat u van de ruste van het platteland zou kunnen genieten. U vindt er het nodige om een picknick te organiseren (barbecue, stoelen, banken).
Het bouwen van een chalet is voorzien voor juni 2011.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De vijvers bevatten : Voornen, winde, alvers, zeelten, karpers en forellen die u momenten van onspanning zullen brengen in een aangenaam kader.
Netten beschermen tegen de roof van aalscholvers tijdens het winterseizoen. Dit helpt om een aanzienlijk aantal en grote verscheidenheid aan vissen veilig te stellen voor de geduchte roofdieren.
De vijvers worden door bronnen gevoed.
De bermen zijn vrijgemaakt en onderhouden.
Alle soorten visvangsten zijn toegelaten (vaste stok vissen, vlieg, enz.) mits het reglement te respecteren.
Voor de begeleidende personen die niet vissen, is er een golfterrein « champêtre » (variante op de traditonele golf) aangelegd. Het parcours doorkruist het terrein en zal iedereen vermaken. Sfeer en pret zijn verzekerd.

Het vissen is voorbehouden aan :
- de huurders van het vakantiehuis "Le Marronnier" in Straimont;
- de  huurders van het vakantiehuis "Le Do Mi Si La Do Ré" in Suxy;

- maar ook voor verhuring aan verenigingen, groepen, ondernemingsraden die een vijver wensen te reserveren voor een manifestatie of evenement.

Als u zeker wilt zijn dat de vis van de partij zal zijn, kan het poten van regenboogforellen gerealiseerd worden naargelang uw wensen. De financiële voorwaarden zijn in verhouding tot het aantal vissers (minimum 8 personen) en de hoeveelheid forellen gepoot voor die gelegenheid.
De reserveringen worden minstens 10 dagen op voorhand gedaan en een voorschot van 50% zal gevraagd worden na de reservering.

Reglement :

Het doel van een verblijf in "Sainte Fontaine" is om te genieten van een natuurlijke omgeving met respect voor de vissen, die u voldoening hebben gegeven op het ogenblik van hun vangst. Gelieve dan ook het volgende reglement na te komen.

Buiten de forellen, worden alle andere vissen meteen en voorzichtig terug in het water gezet. Vooral de karpers moeten met veel zorg behandeld worden : een opvangtapijt is verplicht.
Het vissen met een handlijn voorzien van een simpele vishaak weerhaakloos.
Alleen natuurlijke lokazen, dood of levend, zijn toegelaten.
De dreggen, lepels, rapala, dubbele vishaak, palettes, kunstmatig deeg en aas zijn verboden.
Een schepnet is noodzakelijk.
De aanzet is toegelaten maar beredeneerd.
De plaats moet proper blijven: alle afval moet meegenomen worden.
Het zwemmen en varen is verboden.
Picknicken en barbecuen zijn toegelaten op de voorbestemde plaatsen.
Transistors of andere storende geluidgevende apparaten zijn verboden.
Het plukken van vruchten of bloemen is niet toegelaten.
De kinderen zijn onder de verantwoordelijkheid van de ouders. Onder de 14 jaar mogen ze vissen onder begeleiding van een volwassene.
De personen die het reglement niet respecteren zullen verzocht worden om de plaats te verlaten.
De speciale gevallen die niet voorzien zijn worden door de eigenaar opgelost.